GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu Kaydına ve Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım(Kal) İstemli Davalar
 • Birlikte veya Ayrı Açılan Ecrimisil(Haksız İşgal Tazminatı) Davaları
 • Muris Muvazaasıyla İlgili Davalar
 • Batıl ve Yok Hükmünde Olduğu İleri Sürülen Tasarruflarla İlgili Davalar
 • İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İlgili Davalar
 • Bağışlama Kaynaklı Tasarruflarla İlgili Her Türlü Davalar
 • Hazine Tarafından Açılan Tapu İptali Tescil Davaları
 • Vekaleten Gerçekleştirilen Tasarruflara İllişkin Davalar
 • Ölünceye Kadar Bakma ve Gözetme Sözleşmesine Dayalı Davalar
 • İmar Uygulamasından Kaynaklanan İdari Davalar
 • Vakıflar ve Cemaat Vakıflarıyla İlgili Davalar
 • Kamullaştırmasız El Attmma Davaları
 • Tenkisle Alakalı Davalar
 • Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri
 • Kat Karşılığı  İnşaat Sözleşmesi
 • Hasılat Paylaşımına Dayalı İnşaat sözleşmesi
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İnşaat Sözleşmeleri
 • İmar Planının İptali ve Değiştirilmesi
 • Hukuki El Atma ve Fiili El Atma
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Alım(İştira), Önalım(Şufa) ve Gerialım(Vefa) Davaları
 • Sükna(Otuma) Hakkı
 • Kadastro Davaları
 • Kira ve Tahliye Davaları(Kiracının Hakları/Kiralayanın Hakları)
 • Kira Değeri Tespiti ve Bedel Artırım Davaları
 • Kooperatiflere İlişkin Davalar
 • İntifa ve İrtifak
 • İstihkak Davaları
 • İpotek Tescili ve Terkini
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
 • Ve Benzeri Durumlarla Alakalı Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Tapu Kaydına ve Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım(Kal) İstemli Davalar
 • Birlikte veya Ayrı Açılan Ecrimisil(Haksız İşgal Tazminatı) Davaları
 • Muris Muvazaasıyla İlgili Davalar
 • Batıl ve Yok Hükmünde Olduğu İleri Sürülen Tasarruflarla İlgili Davalar
 • İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İlgili Davalar
 • Bağışlama Kaynaklı Tasarruflarla İlgili Her Türlü Davalar
 • Hazine Tarafından Açılan Tapu İptali Tescil Davaları
 • Vekaleten Gerçekleştirilen Tasarruflara İllişkin Davalar
 • Ölünceye Kadar Bakma ve Gözetme Sözleşmesine Dayalı Davalar
 • İmar Uygulamasından Kaynaklanan İdari Davalar
 • Vakıflar ve Cemaat Vakıflarıyla İlgili Davalar
 • Kamullaştırmasız El Attmma Davaları
 • Tenkisle Alakalı Davalar
 • Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri
 • Kat Karşılığı  İnşaat Sözleşmesi
 • Hasılat Paylaşımına Dayalı İnşaat sözleşmesi
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki İnşaat Sözleşmeleri
 • İmar Planının İptali ve Değiştirilmesi
 • Hukuki El Atma ve Fiili El Atma
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Alım(İştira), Önalım(Şufa) ve Gerialım(Vefa) Davaları
 • Sükna(Otuma) Hakkı
 • Kadastro Davaları
 • Kira ve Tahliye Davaları(Kiracının Hakları/Kiralayanın Hakları)
 • Kira Değeri Tespiti ve Bedel Artırım Davaları
 • Kooperatiflere İlişkin Davalar
 • İntifa ve İrtifak
 • İstihkak Davaları
 • İpotek Tescili ve Terkini
 • Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
 • Ve Benzeri Durumlarla Alakalı Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri
×