İŞ HUKUKU

 • İşçi Alacaklarından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Mobbing
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • İş Kazası Tespit ve Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığı Tespit ve Tazminat Davaları
 • Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davaları
 • Bireysel ve Toplu iş sözleşmesi Hazırlanması
 • Bireysel ve Toplu iş Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • İşçi Hakları
 • İşveren Hakları
 • İşveren İle Taşeron Arasındaki İlişkinin Hukuki Boyutu
 • İbraname
 • Ücretle İlgili Davalar
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • Eksik Yatırılan Primlerin Tamamlanmasına İlişkin Davalar
 • Güncel İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İle İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti
 • Sigortalılığın Tespiti ve Tescili
 • Yurtdışı Hizmet Borçlanması
 • Ev Kadının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sigortalılıktan Sayılması
 • Yurtdışında İşe İlk Giriş Tarihinin Türkiye’de Tespiti
 • Ve Benzeri Durumlarla Alakalı Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri
×